Институт повышения квалификации

Для здійснення освітньої діяльності в інституті створено відповідні структурні підрозділи:

1) ректорат:

● Шевченко Станіслав Іванович-ректор, к. е. н., доцент,

● Репецька Тетяна Петрівна-завідувач кафедри економіки та фінансів, к. е. н., доцент;

● Грицаєв Віталій Костянтинович-завідувач кафедри охорони праці та пожежної безпеки, К. т. н., доцент;

2) кафедри:

● «Економіка та фінанси»,

● «Охорона праці та пожежна безпека»;

3) навчально-методичний відділ інформатизації та технічних засобів;

4) комп’ютерний клас.

Інститут включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

Основними напрямками діяльності в галузі освіти є:

● розширення профілю (підвищення кваліфікації) відповідно до ліцензії МОН України АЕ №527437 від 29.10.2014 року за напрямами: «адміністрування у сфері ринків фінансових послуг » «» адміністрування у сфері соціального страхування»; У нас найкращій институт повышения квалификации.

● здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 03.10.2019 р.;

● навчання та підвищення кваліфікації керівників і фахівців фінансових установ;

● навчання фахівців з питань фінансового моніторингу (на 2020 р. не планується);

● навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці та промислової безпеки;

● навчання з питань пожежної безпеки;

● навчання та підвищення кваліфікації фахівців за напрямом » Гірнича справа»;

● організація та проведення семінарів, конференцій, «круглих» столів .

Організаційні форми навчальної роботи здійснюються з урахуванням професійних потреб та інтересів слухачів, рівня їх знань і умінь. Навчальні програми, плани та тематика адаптуються до реальних потреб замовників з урахуванням чинного законодавства.

Інститут забезпечує навчання слухачів із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій і має в своєму розпорядженні комп’ютерний клас з робочими навчальними місцями, обладнаними персональними комп’ютерами, які постійно оновлюються сучасним програмним забезпеченням.

Існуюча матеріально-технічна база інституту має сучасний рівень і відповідає вимогам Ліцензійних умов з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, дозволяє ефективно організувати навчальний процес і створити сприятливі умови для роботи співробітників, викладачів і слухачів Інституту.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.